Asgari Ücret 2022

2021 Yılı Asgari Ücret Brüt, Net Ne Kadar ?

2021 Asgari ücret açıklandı, asgari ücret aylık brüt 3.577,50 TL olurken, aylık net 2.825,90 TL, günlük brüt 119,25 TL olarak netleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada %21,56 ‘lık bir artış yapıldı. 2021 Yılı için asgari ücret brüt 3.577,50 TL, net 2.825,90 TL olarak kesinleşti. Asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen, asgari ücret brüt ve net tutarları, resmi gazete de yayınlanarak yürürlüğe girecektir.

Asgari Ücret Nedir ?

Bir çalışanın en temel ihtiyaçlarını teşkil eden; beslenme, barınma, giyinme, ulaşım ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamasına yetecek miktarda olan ve bir işçiye verilebilecek; En Düşük Maaşı temsil etmektedir.

İşveren Asgari Ücretin Altında Ödeme Yapamaz !

İşçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi kanunen yasaktır. Bundan ötürü asgari ücretten düşük maaş ödemesi halinde işveren cezai yaptırımlara maruz kalmaktadır. Asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi cezası 2021 Yılı için 315 TL‘dir. 2021 Yılı itibariyle iş kanununa göre bir işçiye asgari ücretten daha düşük maaş verilmesi halinde; işçi başına her ay 315 TL idari para cezası uygulanmasına neden olur. Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır, çalışan en az 1 yıldır çalışıyorsa kıdem tazminatı almaya hak kazanır, ayrıca çalışan kendisine ödenmiş olan ücret ile asgari ücret arasındaki fark tutarını geri alabilir. Asgari ücret aldığı beyan edilen çalışanın daha düşük bir ücret alması halinde Vergi Usul Kanunu’na göre işveren muhteviyatı itibari yanıltıcı belge düzenlemiş sayılacak ve 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması sonucunu doğurur.

Asgari Ücretli Çalışan Günde En Fazla Kaç Saat Çalışabilir ?

Asgari ücret ve diğer ücretliler için haftalık çalışma saati en çok 45 saattir. Hafta ‘da 6 gün çalıştığı varsayılan bir çalışanın günlük mesaisi en fazla 7.5 saattir. Haftada bir gün ücretli yasal izin hakkı olduğundan dolayı; 26 günlük süre zarfında (26 x 7,5) 195 saatin üzerinde çalışılması halinde işçinin mesai ücreti isteme hakkı mevcuttur. Ayrıca asgari ücret için 31 çeken aylarda işçiye 30 gün olarak belirlenen ücrette İLAVE OLARAK 1 GÜNLÜK FAZLA ÜCRET ödenecektir.

Asgari Ücret Hakkında Notlar !

Asgari Ücret çalışana ödenecek en düşük maaş demektir.

İşverenin asgari ücretten daha düşük maaş vermesi yasaktır.

İşveren asgari ücretten daha düşük maaş verirse; işçi başına her ay 315 TL cezası var.

Asgari ücretin altında maaş verilmesi işçi için haklı fesih nedeni sayılmaktadır.

Vergi diliminden dolayı, asgari ücretin düşmesi nedeniyle oluşan fark, asgari geçim indirimine ilave edilir.

Asgari ücretli çalışan aylık en fazla 195 saat çalıştırılabilir, bundan fazla çalıştırılması mesai isteme hakkı doğurur.

2021 Yılı asgari ücret destek tutarı 75 TL‘dir.

Asgari ücret kaynaklı; Gelir Vergisi, Damga Vergisi, Sigorta Primi İşçi Payı ve İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı alınmaktadır.

Benzer Yazılar